De patiënt staat bij Mondzorg Rietkamp centraal

De patiënt staat in de praktijk centraal

Wij streven ernaar dat de wachttijd zo kort mogelijk is, zodat u zo snel mogelijk geholpen wordt. U bepaalt, in overleg met uw tandarts, wat er in uw mond gebeurt. Pijn bij tandheelkundigen ingrepen kunnen tot het verleden behoren. Door de jarenlange ervaring zult u merken dat een eventuele tandartsangst snel zal afnemen of verdwijnen.

De praktijk straalt harmonie en professionaliteit uit. Dit vindt u terug in de inrichting en ontwerp van de praktijk. U zult vriendelijk te woord gestaan worden. Een enthousiast team staat klaar uw vragen te beantwoorden. Preventie en behoud van uw gebit zijn de behandel pijlers waarop de praktijk zich richt.

De praktijk is ook een verwijspraktijk waar andere tandartsen hun patiënten naar kunnen doorsturen. In overleg met de patiënt en de verwijzend tandarts zal dan een behandelplan opgesteld en uitgevoerd worden.

Patiënttevredenheidonderzoek

Er is een enquête gehouden onder de patiënten van tandarts Brackman en de praktijkmedewerker. We willen iedereen die er aan meegewerkt heeft, hartelijk bedanken voor het invullen van dit onderzoek. Daar waar mogelijk zullen we ons inspannen om met uw opmerkingen en suggesties, de kwaliteit en service nog verder te optimaliseren.

De samenvatting van de resultaten kunt u hier lezen. 
Uit de enquête kwam naar voren dat;

Met een respons van 84% we een goed beeld hebben gekregen over hoe de patiënten denken over de praktijk en hun medewerkers. Iets meer van de helft van de reacties waren ingevuld door vrouwen en de gemiddelde leeftijd was 48 jaar. De patiënten ervaren de klantvriendelijkheid, behandeling en organisatie van de praktijk zeer positief. De patiënten zijn tevreden en zouden de praktijk zeker aanraden. De behandeling bij beide tandartsen worden professioneel, deskundig en vriendelijk gevonden. De praktijk is kindvriendelijk en schoon.

Een enkeling heeft wat opmerkingen over de telefonische bereikbaarheid van de praktijk. Dit probleem was bekend en is, voor zover mogelijk, opgelost. Ook was er een enkele opmerking over geluiden in de wachtkamer vanuit de behandelkamers gemaakt. Dit probleem is opgelost!