Tarieven

Tarieven van de tandheelkundeige verrichtingen zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  

De tarieven kunt U bekijken onder de kop “NZa tariefbeschikking. Verdere informatie kunt u lezen op www.allesoverhetgebit.nl

 Rekening

Het versturen van de facturen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Uwnota.nl

De ontvangen factuur betaalt u aan Uwnota.nl op rekeningnummer 48.13.36.745 t.n.v. Derdengelden Infomedics.

Voor vragen over uw factuur en de betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar www.uwnota.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Uwnota.nl.


* Kostenbegroting;
Indien gewenst, kan er altijd een kostenbegroting voor u gemaakt worden van de voorgestelde behandeling.

* Afspraken;
Het niet verschijnen op de afspraak of het minder dan 24 uur van tevoren afzeggen van uw afspraak (uitgezonderd calamiteiten), waarbij wij de gereserveerde tijd niet kunnen opvullen, kan in rekening gebracht worden.


Materiaal en techniekkosten

Klik hier om deze te bekijken.

 Garantie

U heeft in onze praktijk recht op garantie van verschillende behandelingen, wanneer er sprake is van zorgzaam gebruik en regelmatige controle:

  • Een vulling: 3 jaar.
  • Een kroon of brug: 8 jaar, op fabricage of constructie fouten
  • Een prothese: 0,5 jaar

De garantie is aflopend naar het aantal jaren na plaatsing.

 Contactgegevens Uw nota.nl

Servicedesk Debiteuren
Telefoonnummer: 0900 – 777 777 1 (€ 0,10 per minuut) 

Een kopie van uw factuur kunt u aanvragen via telefoonnummer 0900 – 50 50 303 (€ 0,50 per gesprek)

Om de infomedics betalingsvoorwaarden te bekijken, klikt u hier.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg