Welke risico's heeft het aanbrengen van implantaten?

De risico's zijn even groot of even klein als bij iedere operatieve ingreep. Er kan sprake zijn van vertraagde wondgenezing of infecties. Bij een implantaat in de onderkaak ter hoogte van de kiezen kan de zenuuw van de kin worden geraakt. Deze complicaties komen nauwelijks voor en het komt al net zo zelden voor dat ze leiden tot het afstoten van het implantaat. Over het geheel gesproken is het aanbrengen van implantaten bij voldoende aanwezig botweefsel een ingreep zonder veel risico's.