Wanneer worden implantaten gebruikt?

Als de eigen tanden en kiezen niet (meer) aanwezig zijn, kan gedacht worden aan het toepassen van implantaten. Tanden kunnen bijvoorbeeld ontbreken na een ongeval, ernstig tandbederf of ontstekingen. Implantaten worden ook veel toegepast om een loszittend gedeeltelijk of volledig kunstgebit vast te klikken.

Samen met uw behandelaar kunt u overleggen of implantaten een goede oplossing voor u zijn. Er moet wel voldoende hoogte en breedte zijn van het bot, om een implantaat te kunnen plaatsen. Uw behandelaar kan dit voor u bekijken, onder andere, door het maken van een röntgenfoto. Als er onvoldoende bot aanwezig is, kunnen implantaten niet zonder meer geplaatst worden. Indien onvoldoende bot aanwezig is betekent dit overigens niet dat implantaten niet mogelijk zijn. Er kan dan bot worden aangebracht, soms in een aparte operatie.